Informacje zgodnie z § 5 TMG:

WYM Germany GmbH
Altmutterweg 1
63773 Goldbach

Reprezentowana przez:
Hubert Zang

Kontakt:
Telefon: 0 60 21 / 54 07 15
Fax: 0 60 21 / 56 02 67

E-Mail:
info@projekt.art-company.eu

Wpis do rejestru:
Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 12858
Ust-IDNr.: DE294391122

Odpowiedzialność za treści:
Treści zawarte na naszych stronach zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich prawidłowości, kompletności i aktualności. Jako podmiot dostarczający informacje drogą elektroniczną jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust.1 TMG za treści własne na tych stronach, stosownie do ogólnych postanowień ustawowych. Zgodnie z §§ 8 do10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako podmiot dostarczający treści elektroniczne do nadzorowania przekazanych lub zapisanych informacji stron trzecich, ani wskazywania czynności niezgodnych z prawem lub analizowania występujących okoliczności. Zobowiązania dotyczące konieczności usunięcia informacji lub zablokowania możliwości ich wykorzystania, wprowadzone na podstawie ogólnych przepisów ustawowych, pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od chwili powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa usuniemy niezwłocznie dane treści.

Odpowiedzialność w przypadku linków:
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego względu nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych gwarancji odnośnie tych treści obcych. Za treść linkowanych stron zawsze odpowiada podmiot dostarczający treści lub operator strony. Strony, do których prowadzą linki będą sprawdzane w chwili przygotowania linków pod kątem możliwych naruszeń prawa. Treści naruszające regulacje prawne nie zostały stwierdzone w momencie przygotowania linku. Nie jest jednak możliwa ciągła kontrola merytoryczna stron linkowanych bez konkretnych wskazań sugerujących naruszenie prawa. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniach prawnych niezwłocznie usuniemy takie linki.